Diensten

Zijn er misschien omstandigheden die je uitnodigen tot verder onderzoek naar jouw functioneren in je werk? Maak contact, ontdek verrassende kanten van jezelf en geef vorm aan je toekomst.

Coaching

Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties tijdens de uitvoering van het beroep of functie. Er is vooral aandacht voor wat lukt. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Je kunt het denken en voelen niet dwingen. Wat doe je dan wel? Aandacht voor de switch van probleemgericht-, naar oplossingsgericht werken. Van een fixed mindset naar een grow mindset. Het is een manier om mentale praktische of organisatorisch blokkades aan te pakken. Wat wil ik eigenlijk|? Hoe krijg en/of hou ik inspiratie in mijn werk? Hoe is mijn persoonlijk leiderschap? Hoe kun je meer resultaat uit je functioneren halen? Hoe kun je meer gebruik maken van je talenten?

Voor wie

Zit je op de juiste plek en ga je met plezier en inspiratie werken? Ben je begonnen met ander werk? Zoek je een betere balans tussen werk en prive? Wil je de communicatie verbeteren met je collega's of je leidinggevenden? Heb je het goed voor elkaar maar knaagt er toch “iets” in je? Heb je last van hoge verwachtingen van anderen? Ben je bezig met een re-integratietraject en hoe ga je om met beperkingen?

Proces/traject

Uitgangspunt is de persoonlijke leervraag met concrete praktijksituaties. In een kennismakingsgesprek worden er afspraken gemaakt gericht op een maximale resultaat. Aan welke aspecten van het functioneren van de betrokkene(n) gewerkt zal worden. Er wordt een traject voor een korte of langere periode vastgesteld afhankelijk van de vraag. In de onderzoeksfase , de eerste drie gesprekken,worden de leerdoelen verscherpt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van observaties en gerichte opdrachten. In een evalutie wordt het effect van de bijeenkomsten besproken met de betrokkene en eventueelmet de opdrachtgever.

Kosten en tijd

Afhankelijk van de vraag worden afspraken gemaakt over de tijdsduur en intensiteit.

Neem contact op voor meer informatie