Over mij

Kitty Castelijn, ruim 40 Jaar geleden heb ik gekozen voor het begeleiden van mensen. In de loop der tijd ontstonden voor mij regelmatig nieuwe inzichten en methodische ontwikkelingen. Mijn handelen is gebaseerd op de betrokkenheid bij mensen en gun iedereen een werksituatie waar je kunt leren, groeien en stralen in contact met de ander. Door de jaren heen heb ik inzicht gekregen in wat mensen zowel beweegt als raakt en werk van daaruit met hart en ziel. Hierbij maak ik gebruik van methodisch supervisorische- en coaching vaardigheden zoals TGI en Supervisie. Het is voor mij stimulerend in contactstil te staan bij het leerproces van de ander. Zodanig dat mijn ervaring en deskundigheid een stimulans mag zijn voor een nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van de ander.

Omdat ik kwaliteit belangrijk vind ik als geregistreerd supervisor, leersupervisor het leveren van kwaliteit een belangrijk uitgangspunt . Daarnaast ben ik TGI gecertificeerd en landelijk erkend vertrouwenspersoon. Door de jaren heen heb ik ervaren dat aandacht voor zowel het individu en de groep als de context, omstandigheden zijn waarin een persoon functioneert en daardoor integrale focus nodig hebben. In mijn interventies onderzoek ik ook de systemen en structuren van complexe situaties die invloed hebben op het eigen handelen.. Centraal voor mij staat daarin de context waarin we werken met als doelen levend leren en en uitsluiting tegengaan.

Uitspraken van deelnemers:
• “Ik ben een betere versie geworden van mijzelf.”
• “Langzaam durf ik steeds meer rust te vinden en te accepteren dat ikzelf ertoe doe.”
• “Ik heb geleerd om naar mezelf te kijken.”
• “Ik heb een hele fijne begeleiding gehad, op mijn manier en naar mijn behoeftes”
• “Ik heb geleerd van de niet oordelende houding ende rustige aanpak van Kitty”

In de loop der jaren heb ik voor ondermeer de navolgende opdrachtgevers gewerkt:
- Universiteit van Amsterdam voor leersupervisie
- Raad van kinderbescherming voor supervisie
- Schoonmaakbedrijf Hago voor teambegeleiding /intervisie
- Ggze forensische psychiatrie voor teambegeleiding
- ROC Leeuwenborg voor supervisie en intervisiebegeleiding
- ROC Arcuscollege voor supervisie
- Hogeschool Zuyd voor Supervisie en leersupervisie
- Mondriaan voor leersupervisie
- Pastoraal werk Zuid-Limburg supervisie/ intervisie
- Stg. Jeugdzorg St. Joseph voor leersupervisie
- VISTA College

Het is mijn ambitie om te blijven leren en weg te blijven uit de veroordeling.Het doorgaan met het stellen van de juiste vragen en ruimte te scheppen voor reflectie. Daarnaast blijf ik graag vitaal door sportieve activiteiten zoals hardlopen, fietsen en wandelen. Verder geef ik mijn creativiteit middels tekenen.