Diensten

Zijn er omstandigheden die je uitnodigen tot verder onderzoek naar jouw functioneren in je werk? Maak contact, ontdek verrassende kanten van jezelf en geef vorm aan je toekomst.

Supervisie

Supervisie is reflecteren op het eigen functioneren van je werk met de bedoeling om effectiever te handelen en te leren van ervaringen. Ontwikkelingsvragen stellen en ruimte vinden voor de antwoorden is een proces van ontdekkingen naar jezelf. Persoonlijke talenten en kwaliteiten zijn meestal niet direct vanzelfsprekend en bewust. Deze vaardigheden worden gedurende het traject opgeroepen en zichtbaar. Het ontdekken van de eigen waardes, schoonheid en talenten. Het waarderen van wat er is. Hiervan gebruik maken in je beroep en bewust worden van de daarin optredende blokkades en deze leren te hanteren.

Weten welke behoeftes je hebt en leren hoe je daar binnen je werksituatie effectief mee om kunt gaat. Voor een goed fuctioneren in het van belang een goede persoonlijke balans en integratie te vinden tussen je denken, voelen, willen en verantwoordelijk handelen vanuit je beroepsgroep. Werken en leren als professional in de concrete werksituatie.
Je onderzoekt zowel de eigen verantwoording als je gedrag enhouding . Wat wordt van je verwacht vanuit je omgeving? Wat is je taakopdracht? Waar en wanneer heb je zelfsturing? Je hebt niet alles voor het zeggen en ook niet niks.
Hoe ga je om met de verantwoordelijkheid van je eigen gedrag en het bewustzijn en de vrijheid dat je niets hoeft te doen wat je echt niet wil. Je werkt aan persoonlijke gedragsveranderingen met als doel de resultaten effectief binnen je werk in te zetten.

Voor wie

Mensen die hun werkfunctioneren willen onderzoeken . Wat zijn mijn aannames en overtuigingen? Wat wil ik met mijn werk? Voor hen die willen blijven leren van hun ervaringen en verdieping en voldoening zoeken. Voor hen die meer effect en plezier willen in hun werk. Voor hen die willen werken aan inzichten en een ander gedrag willen uitproberen. Voor hen die stil willen staan bij wat het effect van nieuw gedrag is. Hoe voelt dat en wat zie ik bij de anderen? Mijn collega's, mijn klanten, de leerlingen of de patiënten.

Proces/traject

Hoe verloopt het traject inclusief het bijhorende resultaat. Een begeleidingsproces van 10-15 geprekken van 60 minuten. Tussentijds schrijf je reflectieverslagen over je praktijkervaringen. Lukt datgene wat je hebt voorgenomen en wat is het resultaat? Pendel tussen zowel werk en persoon als theorie en praktijk.

Kosten en tijd

10-15 gesprekken van een uur worden om de week afgewisseld met schriftelijke reflectie. Prijs afhankelijk van de vraag naar supervisie of leersupervisie. Vrijstelling van BTW is van toepassing.

Neem contact op voor meer informatie