Diensten

Zijn er misschien omstandigheden die je uitnodigen tot verder onderzoek naar jouw functioneren in je werk? Maak contact, ontdek verrassende kanten van jezelf en geef vorm aan je toekomst.

Teambegeleiding

Het samenwerken in een Team is geen vanzelfsprekendheid, zowel in nieuwe als in bestaande verbanden.. Leren, ontwikkelen en cultuur veranderen dat gaat niet vanzelf. Door de tijd ontstaan patronen die ook belemmerend kunnen zijn, zeker wanneer deze niet worden benoemd. Stil staan bij de vraag: Hoe wordt er om gegaan met diversiteiten en verschillende rollen. Waar blijkt wederzijds respect uit. Hoe kan er effectief gewerkt worden aan doelen en taken .Gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen en flexibel aanpassen Is dit waar we naar toe willen en op deze manier? Het lijkt alsof je achteruit gaat als je stil staat bij"waar zijn we mee bezig en op welke manier". Voel de meerwaarde van samenwerken. Het hebben van synergie maakt dat we niet allemaal alleen werken maar samen. Wat vraagt de organisatie, opdrachtgever van het team, context van ons Wanneer is een situatie onwerkbaar geworden? Een knallende ruzie kan kan een sluimerd vastzittend probleem een nieuwe wending geven

Voor wie

Voor beginnende en bestaande team die effectief willen werken. Een nieuw team wil graag goed van start gaan en mag zich ook de ruimte gunnen voor vragen waar beginnen we aan op welke wijze. Wat zijn de verwachtingen. Wat gaat het aan inbreng kosten en wat gaan de initiatieven opleveren. Is een bestaand team zich bewust van de meerwaarde van samenwerken? De waan van alledag maakt dat je in vaste patronen doorgaat.

Proces/traject

Het traject wordt bepaalt door kennismaking en afspraken om het maximale resultaat te behalen.

Kosten en tijd

De kosten, worden in onderling overleg en afhankelijk van de vraag vastgesteld.

Neem contact op voor meer informatie