Diensten

Zijn er omstandigheden die je uitnodigen tot verder onderzoek naar jouw functioneren in je werk? Maak contact, ontdek verrassende kanten van jezelf en geef vorm aan je toekomst.

Trainingen

Communicatie is een groot begrip. Maar niet-communiceren bestaat niet . Het gaat om de vraag: “Wat is effectief in de concrete situatie”? Hoe geef je leiding aan jezelf en je omgeving?

Situaties waarin ik mogelijk iets kan betekenen
Motiverende gesprekken
Leren omgaan met agressie
Geweldloze communicatie
In balans met je werk
Werken met bezieling
ACT Acceptance and Commitment Therapy

Voor wie
Voor diegene die willen leren over communicatie en de aspecten van de communicatie.

Proces/traject
Uitgangspunt is de persoonlijke leervraag met concrete praktijksituaties. In een kennismakingsgesprek worden er afspraken gemaakt gericht op een maximale resultaat. Aan welke aspecten van het functioneren van de betrokkene(n) gewerkt zal worden. Er wordt een traject voor een korte of langere periode vastgesteld afhankelijk van de vraag. In de onderzoeksfase , de eerste drie gesprekken,worden de leerdoelen verscherpt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van observaties en gerichte opdrachten. In een evalutie wordt het effect van de bijeenkomsten besproken met de betrokkene en eventueelmet de opdrachtgever.

Kosten en tijd
De kosten, worden in onderling overleg en afhankelijk van de vraag vastgesteld.

Neem contact op voor meer informatie